توکل خواه

W3Schools W3Schools

میزان تحصیلات
لیسانس
عنوان رشته یا تخصص
کارشناس مامایی فرزانه توکل خواه
نوع فعالیت
سایر رشته های پزشکی(مامایی،مشاوره ،پرستاری و ...)
توضییح در مورد تخصص و مدارک
‍ ‍
مطب زنان و مامایی

✅_مراقبت های قبل بارداری و حین بارداری و پس از زایمان

✅_بیماریهای زنان ودرمان عفونت ها

✅_معاینات دوره ای تشخیص سرطان رحم (پاپ اسمیر) و سرطان پستان

✅_بررسی میزان باروری در زوجین

✅_تعیین جنسیت،تست دقیق بارداری و تخمک گذاری

✅_ گواهی سلامت دوشیزگی
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
گواهینامه طب سنتی گواهینامه مراقبتهای پوست.دارای مقاله isiهندwww.sciencejournal.inVolum-5issue-1(2016)ISSN:2319
آدرس وب سایت یا وبلاگ
farzan.tavakolkhah@gmail.com
آدرسها و راه های تماس
تماس بامن farzan.tavakolkhah@gmail.com
بیوگرافی حرفه ای
مربی بالینی دانشگاه پرستاری مامایی تویسرکان.مدرس دانشگاه علمی کاربردی واحد همدان
TOP