pediatric-gastroenterology-knoxville

W3Schools W3Schools

دیوار نظرات: #2639

علی کوبچی
با سلام و احترام
دختر دوسال و نیمه من چهار روز است دچار دل درد شدید شده نه میتواند چیزی بخورد یه بار دفع داشته همراه با درد شدید عکس و سونوگرافی انجام داده سونو کلی که همه چیز نرمال بود عکس گفتن مقداری هوا تو روده جمع شده.ج آز ادرار خوب بود آز خون گلبول سفید از حد نرمال بالاتر رفته بود لطفا راهنمایی کنیدپزشکان هیچ دارویی ندادن دخترم از شدت دل درد گریه میکنه.
TOP