W3Schools W3Schools

(آنلاین)

دکتر ایرج اناری

ساکن تهران, استان تهران ایران ·
میزان تحصیلات
پزشک عمومی،دندانپزشک
عنوان رشته یا تخصص
دکترا پزشک طب کار
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
مشاور طب کار در واحدهای صنعتی
نوع فعالیت
پزشک
توضییح در مورد تخصص و مدارک
دکترا پزشکي
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
General practitioner
پزشک بیماریهای عمومی
آدرسها و راه های تماس
saveh enghelab st. floor 1 0255-2220016
ساوه خیابان انقلاب طبقه 1
TOP