1_2011-05-16 14.55.14

W3Schools W3Schools

(آنلاین)

دکتر محمدرضا مشهوري

ساکن تهران, استان تهران ایران ·
میزان تحصیلات
پزشک عمومی،دندانپزشک
عنوان رشته یا تخصص
دکترا پزشکي عمومي
توضییح در مورد تخصص و مدارک
دکترا پزشکي عمومي
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
دکترا پزشکي عمومي
درباره من
مدرس لیزرهای پزشکی
TOP