W3Schools W3Schools

از
پزشکان چینی با رشد بافتهای مورد نیاز از پا روی سینه دختر چینی 17 ساله عمل پیشگامانه پیوند صورت را انجام دادند. صورت شو جیانمی دختر چینی 17 ساله 5 سال پیش در نتیجه یک آتش سوزی به شدت از شکل خارج شد.وی چانه، پلک و قسمت بزرگی از گوش راست خود را از دست داد که بسیار ناراحت کننده بود.

 والدین شو توانایی پرداخت هزینه های جراحی وی را نداشتند اما سال گذشته پزشکان پیشنهاد کردند که یک صورت جدید با استفاده از بافت گرفته شده از پایش روی سینه وی رشد می دهند تا برای پیوند آماده شود.جراح شو دکتر جیانگ چنگهونگ گفت: در ابتدا ما یک تکه از رگ خونی را از ران وی گرفته و آن را وارد سینه کردیم، پس از آن یک بسط دهنده پوست را وارد بخشی از پوست کردیم که رگ خونی در آن قرار گرفته بود .

 


 

این که این بخش منبسط شده و پوست کافی برای صورت جدید شو تولید کند.پزشکان پس از آنکه  از زنده ماندن این بافت که پوست جدید را می سازد، اطمینان حاصل کردند، آن را به صورت بیمار پیوند زدند.پزشکان اعتقاد دارند که زخمهای به جا مانده در اثر این جراحی ظرف چند هفته دیگر بهبود می یابد.

TOP