W3Schools W3Schools

هورمون های تحر کی کننده تخمدان از غده "هیپوفیز" در مغز ترشح می شوند. غده هیپوفیز نیز تحت تاثیر غده "هیپوتالاموس" در مغز می باشد. اگر هورمون های تحریک کننده تخمدان به میزان مناسب و متعادل ترشح شوند، تخمدان هر ماهه تخمک گذاری می کند.

معمولاً تخمک آزاد شده در هر ماه یک عدد است. اگر هورمون های محرک خوب عمل نکنند یا تخمدان ظرفیت کافی برای رشد "فولیکولش" نداشته باشد، تخمک آماده نمی شود. گاهی ممکن است تخمک آماده شود ولی تخمک گذاری "رها سازی تخمک" انجام نشود.


شایع ترین علت مشکلات تخمک گذاری در زنان در رابطه با چاقی و افزایش هورمون های مردانه است که نیاز به درمان دارند. برای تعیین وجود یا عدم وجود تخمک گذاری آزمون های مختلفی وجود دارند که یکی از آنها انجام سونوگرافی از تخمدان در زمان مناسب است (اگر سیکل قاعدگی شما 28 روزه باشد، زمان انجام سونوگرافی روز 14 قاعدگی است).

قرص های پیشگیری از بارداری موجب عدم تخمک گذاری می شوند ولی این مسئله پس از قطع قرص، حداکثر تا سه ماه به وضعیت عادی برمی گردد.
بقایی
سلام استاد گرامی تشکر میکنم از مقالات زیبا تون مرسی .
  • آبان 15, 1392
  • ·
  • می پسندم
TOP