W3Schools W3Schools

از
نكات مهم بعد از زايمان طبيعى
حمام كردن


تا ٦ساعت بعد از زايمان طبيعى مي توانید دوش ايستاده بگیرید و هر روز اين كار را تکرار نمایید.

 

نکات قابل توجه  • در صورتى كه زايمان طبيعى  شما همراه پارگى و بخيه بوده است روزى3 مرتبه و هر بار به مدت ٢٠ دقيقه در لگن آب گرم و بتادین (حدود نصف لیوان بتادین در یک لگن آب گرم) بنشینید توجه داشته باشید که اندازه آب به حدی باشد که هنگام نشستن بیرون نریزد و باسن تماما در لگن قرار گیرد و پس از آن حتما محل بخیه ها را خشک نمایید.   • ناحيه بخيه ها بايد خشك وتميز نگه داشته شود براى اين كار از سشوار روزى سه مرتبه مي توانید استفاده نمایید.  • لباس زيرتان را روزانه عوض كنيد واز لباس زير نخى استفاده نماييد.


TOP