W3Schools W3Schools

از
HPV چیست؟

 دکتر فاطمه بقایی


 


 HPV  معادلHUMAN PAPILLOMA VIRUS   یا ویروس پاپیلومای انسانی است که براساس آمار گرفته شده از هر ۱۰زن ۸ زن تا سن ۵۰ سالگی مبتلا می شود بنابراین می توان گفت ویروس بسیار شایعی است که در صورت ابتلا فرد به این ویروس گاه توسط سیستم دفاعی بدن از بین می رود و در برخی موارد دیگر ممکن سبب بیماری های پر خطری گردد.   

در برخی از انواع پر خطر این ویروس در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع می تواند منجر به تشکیل سلول های سرطانی شده که نتیجه ی این امر ابتلا به سرطان دهانه ی رحم که شایع ترین نوع سرطان (پس از سرطان سینه) گردد.  

این ویروس در مردان نیز شایع بوده و در صورت ابتلا ممکن است خود به خود از بین رفته ولی در برخی موارد منجر به زگیل های تناسلی می شود و در انواع پر خطر آن می تواند عاملی برای ابتلا به سرطان های ناحیه ی تناسلی شود.


TOP