W3Schools W3Schools

صفحه پیدا نشد.
از

متدهای معاینه پستان


زنان بالای 20 سال باید ماهانه پستان های خود را معاینه کنند.اگر زن هر ماهه پریود


می شود زمان معاینه چند روز بعد از اتمام پریود است ولی بعد از یائسگی ماهانه در


روز مشخصی از ماه این معاینه باید صورت گیرد.


تکنیک های معاینه پستان


الف -نگاه کردن در آیینه : مقابل آیینه بایستید و به هر دو سینه از نظر اختلاف در سایز


  آن هابرگشتگی یا فرورفتگی  نوک پستان و یا وجود ترشح از نوک پستان و یا هر نوع تغییردر پوست و یا نوک پستان را به دقت نگاه کنید.نگاه کردن به سینه چهار مرحله دارد.1-با بازوها در کنار بدن2-با بازوها در بالای سر3-با دستان روی لگن ، محکم دستان را روی لگن فشار دهید بطوریکه عضلات سینهمشخص شود.4-به طرف جلو خم شوید و به سینه نگاه کنید.ب- حلت خوابیده به پشت :پستان راست :1- یک بالش زیر شانه راست قرار دهید2- دست راست را زیر سر قرار دهید3- تمام پستان را با قسمت صاف نوک انگشتان  دست چپ بررسی کنید.4- پستان را به صورت دورانی در دایره های کوچک و به صورت بالا و پایین معاینه کنید.5- از فشار ملایم ، متوسط و محکم روی هر نقطه از پستان استفاده کنید.6- پستان را با سطح انگشتان دوم ، سوم و چهارم و به صورت دورانی در دایره هایکوچک از نوک پستان به طرف قسمت خارجی پستان بررسی کنید.نوک پستان را به طور ملایم جهت وجود ترشح فشار دهید.پستان چپ : تمام عملیات بالا را تکرار کنید.زیر دوش : معاینه پستان به سادگی  در حمام انجام می شود.بازوی راست را بالا ببریدبا دست چپ و انگشتان صابونی سینه راست را معاینه کنیدانگشتان را به صورت دورانی در دایره های کوچک و به صورت بالا ئ پایین حرکتدهید.تمام این حرکات را برای سینه چپ تکرار کنید.


   این را می پسندند
نادیامنصوری

خیلی اموزنده بودممنون خانم دکتر...

  • آبان 28, 1392
  • ·
  • می پسندم
TOP