W3Schools W3Schools

از

داروی سفیکسیم آنتی بیوتیک مناسب در درمان عفونتهاCefixime 

سفیکسیم از سفالسپورین های نسل سوم که به شکل خوراکی در دست رس می باشد.

موارد مصرف:سفیکسیم در درمان عفونتهای حاد ناشی از باکتریهای حساس به این دارو مصرف می شود که شامل: سوزاک ،عفونت گوش میانی،فارنژیت،عفونت های بخش تحتانی دستگاه تنفس و عفونت های مجاری ادراری می شود

فارماکوکینتیک سفیکسیم: فقط 40-50 درصد یک دوز خوراکی سفیکسیم به آهستگی جذب می شود .جذب این دارو در حضور غذا کاهش می یابد. اوج غلظت سرمی دارو 2-6 ساعت پس از مصرف خوراکی آن حاصل می شو د . نیمه عمر پلاسمایی دارو 3-4 ساعت است که در عیب کار کلیه افزایش  می یابد. متابولیسم این دارو مشخص نشده است . حدود 20 درصد از دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه ها و 60درصد دارو از  راه های غیرکلیوی دفع میشود.

موارد منع مصرف سفیکسیم:در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها،سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین یا ابتلا به پورفیری این دارو نباید مصرف شود.

مقدار مصرف سفیکسیم:

بزرگسالان: این دارو از راه خوراکی به مقدار 200-400 میلی گرم در روز به صورت واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.

کودکان:در کودکان با وزن کمتر از 50 کیلوگرم 8mg/kgدر روز از سوسپانسیون خوراکی به صورت واحد یا در دو مقدار منقسم مصرف می شود.

پاسخ گوی سایت

این دارو را برای سرما خوردگی و عفونت گلو بچه ها می دادند که البته پسر من با مصرف این دارو دچار اسهال می شد و  ناچار هر وقت دکتر تجویز می کرد تقاضای تغییر آن را می کردیم.

  • آذر 6, 1392
  • ·
  • می پسندم
TOP