W3Schools W3Schools

از
مغز برای جلوگیری از پیر شدن با درخواست غذا و کنترل اشتها این فرایند را کند می‌کند. به گزارشخبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، پژوهشگران دریافته‌اند مغز انسان بر کنترل اشتها نقش مهمی دارد تا از این طریق از پیر شدن بدن انسان جلوگیری نمایند.
گفتنی است، پژوهشگران تنظیم اشتها را برای مقابله با خستگی، پیری توسط مغز به ویژه در زمان بسیار مهم اعلام کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند، بی‌اشتهایی، گرسنه شدن و همینطور تحریک اشتها در افراد توسط مغز صورت می‌گیرد.
پژوهشگران اعتقاد دارند، می‌توانند با تغییر مرکز پاداش دهی مغز کنترل اشتها، پیری یا گرسنگی در افراد را در اختیار گیرند.
کلمات کلیدی: مغز
TOP