W3Schools W3Schools

از
مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد آدامس می تواند باعث تشدید بیماری سردرد شود. به گزارش خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران، متخصصان استرالیایی دریافتند جویدن آدامس موجب تشدید سردردهای میگرنی می شود.
برای انجام این تحقیق 30 داوطلب مبتلا به میگرن که عادت به جویدن آدامس داشتند، انتخاب شدند. از انها خواسته شد یک ماه به طور کامل از جویدن آدامس خودداری کنند. نتایج نشان داد در 26 نفر از آنها بهبودی قابل توجهی ایجاد شده است.
به عقیده پزشکان جویدن مداوم آدامس به مفصل فکی گیجگاهی فشار وارد کرده و حرکت مداوم و بیش از حد این مفصل موجب سردرد به ویژه در مبتلایان به میگرن می گردد.
جزئیات و نتایج این مطالعه در نشریه نورولوژی منتشر شده است.
کلمات کلیدی: آدامس
TOP