W3Schools W3Schools

از
رشیدیان گفت: سومین مرحله اجرای طرح جهادی دست‌های مهربان با موضوعیت ویزیت و ارجاع بیماران در مناطق محروم اطراف استان تهران برگزار می‌شود. آرش رشیدیان معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: پنج‌شنبه 20 شهریور ماه سال 93 سومین مرحله از طرح جهادی دستهای مهربان برگزار می‌گردد. تیم پزشکی و پرستاری که در مجموع 141 نفر را شامل می‌شود در 3 منطقه محروم مجری دوره سوم طرح جهادی هستند که از این تعداد 26 پزشک عمومی و متخصص حضور دارند. وی افزود: زیر ساخت این طرح در درجه اول پاسخ به نیاز مردم در مناطق محروم است و به دنبال آن زنده شدن فرهنگ ایثار و همدردی است از طرفی ایجاد فرصت‌های جدید آموزشی برای دانشجویان پزشکی از اهداف 3 گانه این طرح است. رشیدیان ادامه داد: دور اول این طرح در حسن آباد شهرری انجام گرفت که بیش از 1200 نفر توسط پزشک عمومی ویزیت شدند که از این تعداد 600 نفر به متخصص ارجاع داده شده‌اند در دور دوم طرح که در خرداد ماه امسال انجام شد 3 منطقه حسن آباد شهرری، قیام دشت شهرری و منطقه الغدیر از توابع اسلامشهر تحت پوشش قرار گرفتند که 1500 بیمار ویزیت شدند. وی در پایان گفت: در نوبت سوم سه منطقه حسن آباد و قیام دشت شهر ری و چهاردانگه اسلامشهر تحت پوشش قرار می گیرند که پیش بینی می‌شود 1500 تا 1800 نفر تحت ویزیت قرار گیرند همچنین امیدواریم نوبت بعدی این طرح در آذر ماه امسال برگزار شود.
کلمات کلیدی: ویزیت رایگان
TOP