W3Schools W3Schools

از
مجققان امریکایی دریافته اند که ابتلا به عفونت قبلي هپاتيت B، خطر سرطان پانكراس (لوزالمعده) را بيشتر نمي‌كند، موضوعي كه قبلا خلاف آن شنيده مي‌شد.
به گزارش ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، نتايج مطالعه‌اي كه در نشست ساليانه انجمن مطالعات بيماري‌هاي كبدي آمريكا مطرح شد، نشان مي‌دهند كه سن، تنها عاملي است كه پيشگويي‌كننده مهم سرطان پانكراس قلمداد مي‌شود.
به نقل از سایتscience Daily ، در اين بررسي، 74 هزار بيماري که از نظر هپاتيت B تست شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند که ديده شد در یک دوره زمانی 13 ساله، بروز سرطان پانكراس در اين بيماران، بيشتر از جمعيت عادي نبوده ‌است.
به گفته محققان وقتي ديگر عوامل مانند سن، جنس، نژاد، وضعيت HIV و وجود ديابت نيز در نظر گرفته شوند، تنها سن بالا و ديابت، عوامل مهم ابتلا به سرطان پانكراس محسوب مي‌شوند و مواجهه قبلي با هپاتيت B، متغير مهمي نيست.
کلمات کلیدی: هپاتیت
TOP