W3Schools W3Schools

از
معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جریان بازدید از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت سنندج، از بکارگیری ۱۷ هزار پرستار در کشور خبر داد. به گزارش گروه علمي،‌ پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از وبدا، آقاجانی امروز با اعلام این خبر، افزود: در حال حاضر کمبود شدید پرستار در مراکز درمانی و بیمارستانهای کشور وجود دارد که امید است با جذب و بکارگیری این پرستاران کمبود‌ها تا حدودی مرتفع شود.
آقاجانی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت از پانزدهم اردیبهشت ماه امسال در تمامی بیمارستانهای تابعه وزارت بهداشت، گفت: این طرح دربردارنده ۷ دستورالعمل است و در سال جاری بیشترین تمرکز حوزه درمان بر تکمیل اجرا و استقرار مطلوب این برنامه قرار گرفته است.
وی همچنین مهم‌ترین برنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را تا پایان امسال تثبیت این برنامه برشمرد و بر نهادینه کردن، رفع نواقص و مشکلات موجود این برنامه تأکید کرد.
کلمات کلیدی: پرستار
TOP