W3Schools W3Schools

از
محققان از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس می گویند که یک ژن فعال در ارگان های کلیدی از جمله روده و مغز وجود دارد که می تواند روند پیری را در تمام بدن کنترل کند. به گزارش خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران، محققان دریافته اند که فعال کردن یک ژن به نام AMPK در روده از مگس های میوه افزایش می یابد و این یک فرایندی است که از بدن در برابر پیری محافظت می کند.
یک تیم تحقیقاتی به رهبری متی در گروه زیست شناسی و فیزیولوژی و زیست شناسی شیمی در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس (UCLA)می گوید: این استراتژی برای به تاخیر انداختن پیری و بیماری در انسان ارائه ممی شود و اینیک فرایند است که در آن سلول های پیر نابود می شوند و سالول های جدید جایگزین آن می شوند.
مگس میوه یک مدل ایده آل است که در آن به مطالعه پیری انسان می پزدازد.مصرف میوه و سبزیجات نشان داده است که این ژن در روده یا سیستم عصبی را می تواند فعال کند و روند پیری را به تاخیر بیاندازد.
کلمات کلیدی: ژن پیری
TOP