W3Schools W3Schools

از
در میزگرد روز جهانی پیشگیری از خودکشی مطرح شد؛ در ایران آمار خودکشی در مردان مجرد بیشتر از مردان متاهل و برخلاف آمارهای جهانی در زنان متاهل بیش از زنان مجرد است، به ویژه نرخ خودکشی در ۵ سال ابتدایی زندگی مشترک بیش از دیگر سالهاست.
کلمات کلیدی: خودکشی
  و  این را می پسندند
حسین فرهادی
اینجا که من هستم دلیل اصلی خودکشی زنان متاهل متاسفانه اتهام خیانت است ...
  • شهریور 19, 1393
  • ·
  • می پسندم
مهدی
نمیدونم در جریان نیستن که خدا
این اتهام رو از کبائر شمرده وکسی که این اتهام را بزند
دوزخت جایگاه وسزاوار اوست
  • شهریور 20, 1393
  • ·
  • می پسندم
مهدی
پسرای جای ما که فقط به خاطر عشق عاشقی خودکشی میکنن
وانگار چاره ای نیست
کور میشوند
  • شهریور 20, 1393
  • ·
  • می پسندم
TOP