W3Schools W3Schools

از
امشب ؛
هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم …
امروز چه کرده ایم
که فردا لایق زنده ماندن باشیم …
.
گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص، برایت فریاد تجویز کند…Smile

خدایـــــــــــــا . . .
چرا تا زنده ایم
روانمان را شـــــــــاد نمی کنی ؟ !
همیکنه مردیم . . .
شادروانمان می کنی ؟ !
کلمات کلیدی: جملات کوتاه
  و  این را می پسندند
TOP