W3Schools W3Schools

آسیب شناسی ترس و اضطراب !
جامعه ای که اساسش بر کنترل است . از ابزاری استفاده می کند که فقط شهروندان خود را می ترساند، بایدمنتظر اختلالات روانی شهروندان خود باشد . باید بودجه و هزینه بالایی را برای بیماری های روان تنی مصرف کند. ترس و اضطراب خسارت عمده ای به نظام ایمنی بدن وارد می کنند. وقتی دستگاه ایمنی بدن ضعیف می شود شما برای ابتلاء به هرنوع بیماری ممکن است آمادگی پیدا کنید. کار سیستم ایمنی بدن این است که از بیمار شدن شما هنگام روبرو شدن با هرنوع میکرب ، ویروس و باکتری جلوگیری کند. روبرو شدن با یک مهاجم حارجی (آنتی ژن ) منجر به تولید نوعی گلبول سفید در بدن شما می شود که به نوبه خود آنتی بادی تولید می کند که همین ها در خون شماشناور می شوند و از سلامتی شما محافظت می کنند. توانایی های ما بستگی مستقیم با محیط بدون استرس و یا کمتر استرس زا و تغذیه سالم و ورزش دارد . . دراین صورت است که دستگاه ایمنی بدن ما درست کار می کند و سلامتی ما را تضمین می کند و همین سلامت زیستن است که می توانیم عنصر مفیدی برای خود و برای جامعه خود باشیم ! استرس و اضطراب انرژی حیاتی را تحلیل می برد . مغز را از کارایی و فونکسیون خود می گیرد.ترس و اضطراب کارایی های ما را ضعیف می کند و خلاقیت و توانایی های لازم را از ما می گیرد . جامعه ای که باترس و اضطراب بعنوان ابزار کنترل اداره می شود ، بیماری زا و هزینه بر و کمتر می تواند جامعه ای سالم و پویا باشد . نشاط و شادی ازاین جامعه رخت برمی بندد. چرا که بیشتر مردم آن عصبی و پرخاشگر و یا افسرده و منزوی خواهند بود. و در نهایت از سلامتی خود هزینه بیشتری برای یک زندگی متعارف و بهنجار خواهند پرداخت !هیچ انسان عاقل و فهیمی به استقبال ترس و اضطراب نمی رود ، چه برای خود و چه برای دیگران . درچنین جامعه ای هیچ خانواده ای از این آسیب ها مصون و محفوظ نخواهد ماند ! همه تاوان این غفلت را به شکلی خواهند پرداخت !
  و  این را می پسندند
TOP