W3Schools W3Schools

1- بلندتربودن قد مرد از زن چون درصورت کوتوله بودن مرد ، زن احساس حقارت دارد کنارش راه برود
2- چاق نبودن بیش ازحد زوجین
وزن +110منهای قد اگرباقیمانده مثبت باشد اضافه وزن است قبل از انتخاب نامزد دختران باید قد و وزن مرد را بپرسند
3- سومین معیار عینی نامزدی این است که دختر وپسر دارو اعصاب مصرف نکنند چون این امر در طولانی مدت سبب ناتوانی جنسی وطلاق میگردد
4- دخترخاله نبودن هردو نامزد چون فرزندان آنها دچاراختلالات عصبی میگردند
5- خسیس وبخیل نبودن مرد که این باید درطول نامزدی تست شود اگرخسیس بود عقد نکنند
6- تراز فرهنگی بودن هردو خانواده تا یکی متحجر ودیگری روشنفکر نباشد
7- پسر ساکن مرکز و دختر ساکن شهرکوچک نباشد چون خلاف غریزه تکامل خواهی است مثلا ازدواج امام خمینی ازتهران بوده که صحیح است ولی بالعکس اشتباه است
TOP