W3Schools W3Schools

بیماری صرع از شایع ترین بیماری های مغزی بوده که بیماری صرع کوچک و بزرگ از مهمترین انواع آن بوده و صرع کوچک بیشتر در کودکان مشاهده می شود.                 

دکتر علی مسلم زاده متخصص مغز و اعصاب در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بیماری صرع یا epilepsy از شایع ترین و مهمترین بیماری های مغزی بوده که معروفترین آن بیماری صرع کوچک یا ابسانس ABSANCE و نیز بیماری صرع بزرگ یا گراند مال GRANDMAL‌است.

وی گفت: عامل ایجاد صرع می تواند بر اثر آسیب های مغزی در بدو تولد و نیز ضربه های مغزی در فرد در هر سنی ایجاد شود و عامل وراثت در ایجاد صرع کم بوده و ژنتیک حدود 3 تا 5 درصد نقش دارد.

این متخصص بیان کرد: صرع کوچک در کودکان بیشتر شایع بوده و از نشانه های آن می توان مات شدن بیمار در چند لحظه به یک نقطه مانند هنگام تماشای تلویزیون باشد به طوریکه از اطراف خود بی خبر شود.

مسلم زاده خاطرنشان کرد: برای تشخیص بیماری صرع کوچک نوار مغزی از بیمار گرفته می شود و درمان آن توسط دارو و توصیه های متخصص انجام خواهد شد.

*در بیماری صرع بزرگ فرد دچار تشنج عمومی می شود

مسلم زاده در ادامه بیان کرد: در بیماری سرع بزرگ بیمار دچار تشنج ژنرالیزه (عمومی)‌می شود و دست ها و پاها مبتلا به تشنج می شوند و نیز کف از دهان این بیماران خارج می شود.

مسلم زاده افزود: هنگامیکه فرد مبتلا به صرع بزرگ باشد لب ها و زبان خود را گاز می گیرد و ادرار کردن این افراد بی اختیار شده و حتی بیمار گاهی به کما می رود.

وی گفت: درمان صرع بزرگ توسط دارو و متخصص و رعایت توصیه های لازم در این زمینه ضروری است.

مسلم زاده تأکید کرد: آسیب ها و ضربه های مغزی در ایجاد بیماری صرع تأثیرگذار است که باید به آن توجه شود و در درمان این بیماری نباید کوتاهی شود.

   این را می پسندند
TOP