W3Schools W3Schools

ه گزارش گروه اخبار علمی از پلاس وان، ماکروفاژها و سلول های بنیادی احیاکننده پوست، باهم مرتبط هستند. به سلول های سیستم ایمنی که در فرآیندی به نام فاگوسیتوز، پاتوژن (عوامل بیماری زا) را از بین می برند، ماکروفاژ گفته می شود.


تحقیقات نشان می دهد که ماکروفاژها نقش مهمی در فعال سازی سلول های بنیادی فولیکول مو در پوست غیر ملتهب ایفا می کنند.


ماکروفاژها سلول های بنیادی فولیکول مو را احاطه می کنند و آنان را تحریک می کنند تا رشد کنند.


مرحله اول این تحقیقات روی موش های آزمایشگاهی باعث شده است که رشد مو در این موجودات با تراکم بالا صورت گیرد؛ البته این روش در موش ها با استفاده از داروهای ضد التهابی صورت گرفته است.


محققان بر این باورند که این دستاورد در بازسازی سلول ها و جلوگیری از سرطان و پیری موثر است.


نتایج این تحقیقات در نشریه PLOS Biology منتشر شده است.


 

پیوست ها
roshd.jpg (8.47 kb, 65 بازدید)
TOP