دكتر عزيزالله يوسفي
فوق تخصص گوارش كودكان
درد شكم در كودكان
در شكم در كودكان يك بيماري شايع است كه به طور كلي به دو گروه كلي تقسيم مي شوند
1 - درد شكم حاد
2 – درد شكم مزمن
درد شكم حاد : خود اين گروه به دو دسته تقسيم مي شوند كه يك گروه شكم حاد جراحي و گروه ديگر درد شكم حاد غير جراحي مي باشد.
علل شكم حاد جراحي :
1 – آپانديسيت
2 – پارگي روده
3 – پيچ خوردگي روده
4 – اسيب جدي به احشاء شكم
5 – تورشن تخمدان در دخترها
6 – خونريزي هاي داخل شكم
علل غير جراحي
1 – زخم معده و زخم دوازده
2 – پانكراتيت
3 – هپاتيت
4 – گاسترو انتريت
5 – كله سيستيت
6 – پيلو نفريت ( عفونت كليه)
7 – سنگ كليه
8 – پريتونيت
در موارد شكم حاد جراحي نياز به اقدام جراحي دارد ولي در موارد غير جراحي درمان دارويي نياز است
مركز گوارش كودكان تهران
تلفن تماس : 02166126187
كانال تلگرام : govareshkoudakak@
سايت : www.govaresh-koudakan.ir

   این را می پسندند
TOP