W3Schools W3Schools

 امروزه در جامعه زیاد با این موضوع مواجه هستیم که طب سنتی قادر به درمان سرطان است اما اینطور نیست و هیچ کدام از این ادعاها پایه علمی ندارد. اما از ظرفیت طب سنتی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی می توان استفاده کرد که باید با برنامه ریزی از این ظرفیت درست بهره مند شویم.
به کار گیری همزمان مکاتب مختلف طبی درکنار طب رایج، طب فراگیر گفته می شود و هدف از برگزاری این کنگره ایجاد همگرایی میان مکاتب مختلف طبی به عنوان طب مکمل است.
اکنون در تهران کلینیک هایی وجود دارند که پزشکان آن طب مکمل را پیشنهاد می کنند اما هنوز چارچوب درستی ندارد که در اولین کنگره سعی کردیم خلاء ها را شناسایی و اقدام به تهیه چارچوب کنیم؛ در این کنگره نیز این رویکرد را با در کنار هم قرار دادن متخصصان طب رایج و مکمل دنبال خواهیم کرد.
*** مراقب ادعاهای درمانی در فضای مجازی باشیم
 تعریفی که از این حوزه داریم، این است که از تمام ظرفیت های پزشکی اعم از جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی در کنار خدماتی از حوزه های طب مکمل برای بهبود کیفیت زندگی بیماران استفاده کنیم.
در کشور ما به علت شرایط فرهنگی مدعیان طب سنتی خیلی زیاد هستند، از خود مردم که به شکل عامیانه به عطاری ها مراجعه می کنند، گیاهی را به یکدیگر توصیه می کنند و یا خود در اینترنت جستجو می کنند و همچنین کسانی که مدعی و شیاد هستند و بدون اینکه تخصص پزشکی یا دانش پزشکی داشته باشند با دخالت در امر درمان به نام طب سنتی فرصت هایی را برای خود فراهم کرده اند.
 البته در مواردی بسیار محدود ممکن است برخی افراد علمی و درست عمل کنند اما می توان گفت که بیشتر افراد قابل اعتماد نیستند.کلمات کلیدی: طب سنتی, درمان سرطان
   این را می پسندند
TOP