W3Schools W3Schools

 درمان ریشه دندان از آبسه‌های بزرگ و عفونت‌های مزمن جلوگیری می کند.
 سالهاست که دندانپزشکی به سمتی حرکت کرده که به جای کشیدن دندان به نگهداری آن پرداخته است. به علم نگهداری دندان و حفظ ریشه آن «اندو» می‌گویند و از زمانی که فرد بخواهد در هر رده سنی دندان خود را نگه دارند علم و هنر درمان ریشه به چشم می‌آیند.
درمان ریشه خارج کردن اعصاب دندان و سلول‌ها و باکتری‌ها از ریشه بوده که طی سال‌های مختلف تکنیک‌های فیزیکی و شیمیایی متفاوتی در این عرصه مورد استفاده قرار گرفته است که هدف همه این روش‌ها حفظ ریشه دندان به بهترین شکل بوده است.
درمان ریشه دندان از آبسه‌های بزرگ و عفونت‌های مزمن و عود آن جلوگیری می‌کنند همچنین از تحمیل درمان‌های اضافه به بیماری جلوگیری کرده و در حفظ بلند مدت دندان و عملکرد آن بسیار تاثیر گذار است.
 دندانپزشکی که از علم روز دنیا بهره‌مند باشد بهتر می‌تواند خدمات را به بیمار ارائه کند در واقع با ارائه خدمات مناسب و بروز دنیا عملکرد بلندمدت برای دندان فرد را ضمانت می‌کند.

کلمات کلیدی: درمان ریشه دندان
   این را می پسندند
TOP