W3Schools W3Schools

در کودکان عفونت گوش میانی به صورت مکرر رخ می‌دهد، که در بسیاری مواقع علت این معضل وجود مایع در گوش میانی است.وجود مایع در گوش میانی ممکن است به دلیل بزرگی لوزه‌ها یا وجود آلرژی باشد، که اگر این‌ علل رفع شود موجب می‌شود که عفونت حاد مکرر کمتر اتفاق افتد.مصرف دخانیات توسط والدین و استفاده از شیشه شیر و پستانک می‌تواند موجب عفونت گوش میانی کودک شود.
دیابت، بیماری‌های نقص ایمنی یا دستکاری‌های گوش خارجی از علل عفونت این بخش از گوش هستند.

 اگر بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت درمان شود یا دستکاری گوش انجام نشود عفونت گوش کمتر می‌شود.

عفونت گوش میانی در بزرگسالان درصورتی به‌صورت مکرر رخ می‌دهد که پرده گوش سوراخ باشد که ترمیم پرده گوش باعث جلوگیری از عفونت می‌شود.

 عفونت مکرر گوش خارجی نیز می‌تواند موجب تنگی کانال و انسداد مجرای گوش خارجی شود.

 

کلمات کلیدی: عفونت گوش در کودکان
   این را می پسندند
TOP