W3Schools W3Schools

یکی از اختلالات عصب شناختی ناشی از مصرف الکل، دمانس الکلی و دیگری سندرومی به نام کرساکوف است که علل مختلفی می‌تواند داشته باشد.زوال عقلی چگونه اتفاق می‌افتد؟ دمانس الکلی و دیگری سندرومی به نام سکرساکوف است که علل مختلفی می تواند داشته باشد،گفت: علت به وجود آمدن این 2 پدیده، اتفاقاتی است که در ساختارهای شیمیایی مغز رخ می دهد که علت آن را می توانیم طبقه بندی کنیم؛ کمبود ویتامین ها، مواد غذایی و یا آسیب های کبدی و البته آسیب های فیزیکی جدی که می تواند زمینه ساز ابتلا به اختلالات شناختی عمده در بیماران الکلی باشد از آن جمله است. ماجرا این است که بخشی از این اختلالات، متاسفانه به رغم پرهیز طولانی مدت فرد از الکل هم می تواند به وجود آید و برگشت پذیر نباشد. زمان مشخصی برای ترک الکل وجود ندارد، حتی در بعضی از مراجع آمده است که با مصرف 2 تا  سه ماهه الکل هم فرد، مستعد ابتلا به این اختلالات شناختی خواهد بود.
علام دمانس الکل
این اختلالات و تظاهرات یک دفعه ظهور نمی کنند بلکه به تدریج با نشانه هایی شبیه نداشتن تعادل در راه رفتن ، اختلال در حرکات چشمی یا تغییرات جزئی در کارکرد حافظه، بروز می یابند، امکان تشخیص سریع با تصویر برداری و آزمایش هم امکان پذیر نیست.
 کسانی که مصرف طولانی مدت و مداوم الکل دارند چنانچه با اختلالاتی در حرکات و راه رفتن خود مواجه شدند و اختلالاتی در حافظه به ویژه در حرکات چشمی خود احساس کردند لازم است به پزشک مراجعه کنند و ارزیابی شوند.
طبیعتا نشانه های عصبی دیگری در بیمار مشاهده می شود. بیماران مبتلا حرکات معمول را شاید نتوانند انجام دهند و اجرا کنند یا احساس لرزش داشته باشند.
 بیماران، ممکن است اختلالاتی در گفتار و زبان پیدا کنند، به این گونه که معنای گفتار را درست بیان نکنند؛ یا اختلال حرکتی و حسی داشته باشند، به این معنا که نتوانند بعضی از محرک های حسی را به درستی تشخیص دهند و بشناسند؛ علاوه بر این، کارکردهای دیگر مغز نیز دچار مشکل می شود، برای مثال، بخش دیداری فضایی و تفکر انتزاعی و همچنین قدرت درک و استنتاج، دچار مشکل می شود تا جایی که حتی ممکن است تفکر فرد بیمار مثل یک کودک نوپا شود و از درک ساده محیط هم عاجز شود.
 احتمال بروز هم بودی های جسمی و روانی در بیماران دمانس الکلی بیشتر است، احساس ضعف در عضلات و اندام های انتهایی و گز گز بدن و واکنش های حسی جدید از نشانه های این بیماری است.

کلمات کلیدی: زوال عقل
   این را می پسندند
TOP