W3Schools W3Schools

اگر بر اثر افزایش سن پوست شما دچار لکه شده است نگران نباشید.اینگونه لکه های پیری را از صورت خود پاک کنید.ابتدا یک پیاز را رنده کنید و آن را صاف کنید ، عصاره  زیر صافی (عصاره پیاز) را با مقدار برابر از سرکه سیب مخلوط کنید و سپس با استفاده از پنبه آن را روی لکه های سن بمالید. بگذارید که به مدت 30 دقیقه روی پوست شما بماند آنگاه با آب ولرم صورت خود را بشویید .
این کار را هر روز و به مدت 6 هفته انجام دهید. بعد از این مدت از لکه ها خبری نخواهد بود.

TOP