W3Schools W3Schools

یکی از عوامل تشدید کننده آرتریت یائسگی است و افت حرکتات جسمی و معلولیت در دوران یائسگی در زنان افزایش پیدا می کند.یائسگی می‌تواند افت و تحلیل رفتن حرکات جسمی را در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید Rheumatoid Arthritis تسریع کند.
در حالیکه میزان ابتلا به آرتریت روماتوئید در زنان سه برابر بیش از مردان است و زنان مبتلا به آن بیشتر دچار افت حرکات جسمی و معلولیت می‌شوند تفاوت‌های جنسیتی در این بیماری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

آرتریت روماتوئید اختلال خودایمنی است که موجب التهاب و درد در مفاصل می‌شود.

همچنین پیش از این نتایج مطالعات نشان داده بیماری آرتریت روماتوئید در زنان تحت تاثیر وضع حمل و تغییرات هورمونی است. به طور مثال زنانی که دچار یائسگی زودهنگام می‌شوند بیش از زنان دیگر در معرض ابتلا به این عارضه هستند.

متخصصان آمریکایی در یک بررسی به مطالعه روی ۸۲۰۰ زن مبتلا به آرتریت روماتوئید پرداختند که آشکار شد زنانی که در دوره قاعدگی بوده‌اند نسبت به زنانی که وارد دوره یائسگی شده‌اند افت حرکات جسمی کندتری داشته‌اند.

TOP