W3Schools W3Schools

درمانگاه تخصصی دیابت سینا دارای بخش های عمومی، پرستاری، مامایی نیز می باشد و بیماران غیر دیابتی را نیز پذیرش می نماید. جهت بیماران مبتلا به دیابت پرونده تشکیل داده شده و ویزیت های مربوط به چشم پزشک، متخصص داخلی، تغذیه و همچنین آزمایشات ایشان پیگیری خواهد شد. در صورت نیاز به سایر متخصصان از طریق درمانگاه ارجاع خواهند شد.
Reviews
هیچ نظری. ورود یا ثبت نام برای اولین بودن.

TOP