c8931f0d0cef315760bd439d8ec45629_1024

W3Schools W3Schools

دکتر زهرا عباس زاده

ساکن نور, استان مازندران ایران ·
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
  , و  این را می پسندند
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
 • دی 5, 1395
 • ·
 • می پسندم
پاسخ گوی سایت

توضیح کافی در مورد بیماری داده نشده.


ممنون میشم بجای درج لینک ، در مورد بیماری اطلاعات بیشتری بنویسید

 • دی 6, 1395
 • ·
 • می پسندم
دکتر زهرا عباس زاده

باعرض سلام وارادت، ازآنجائیکه سندروم سویر، نادرمیباشد و بطورظاهری فردطبیعی به نظرمیرسد واز طرفی درصورت درمان بموقع نه تنها ازابتلا به سرطان ژرم سل جلوگیری میگردد بلکه امکان باروری ازطریق اهداتخمک نیز دارند لازم دانستم تلنگری هرچندکوچک به ذهن افرادی که فکرمیکنند باخواندن چندمطلب دراینترنت، خودرابی نیاز ازمراجعه به پزشک میدانند،زده باشم.

 • دی 7, 1395
 • ·
 • می پسندم
دکتر زهرا عباس زاده

سندرم Swyer یک بیماری است که بر رشد جنسی تاثیر می گذارد. رشد جنسی معمولا توسط کروموزوم فرد تعیین می شود؛ با این حال، در سندرم Swyer، جنسیت  قابل مشاهده (فنوتیپ) با جنسیت ژنتیکی(ژنوتیپ) هم خوانی ندارد.


 


انسانها معمولا 46 کروموزوم در هر سلول دارند. دو تا از 46 کروموزوم، شناخته شده به عنوان X و Y هستند، کروموزوم های جنسی نامیده می شوند. دختران و زنان به طور معمول دارای دو کروموزوم X (46، XX کاریوتایپ)، در حالی که پسران و مردان معمولا یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y (46، XY کاریوتایپ) دارند. در سندرم Swyer، افراد با یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y در هر سلول، الگوی معمول در پسران و مردان پیدا شده است، دارای ساختار تولید مثل زنانه میشوند.


 • دی 7, 1395
 • ·
 • می پسندم
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
  , و  این را می پسندند
دکتر زهرا عباس زاده
  , ,  و 2 بقیه این را می پسندند
دکتر زهرا عباس زاده
 • آذر 21, 1395
 • ·
 • می پسندم
دکتر زهرا عباس زاده
دکتر زهرا عباس زاده
نمایش بیشتر