davanlo

W3Schools W3Schools

(آنلاین)

دکتر جمشيد دونلو

ساکن تهران, استان تهران ایران ·

دیوار نظرات: #544

محمدرضاسالمی زنوز
سلام من سالمی عضو طب بوک هستم
یک ماه پیش مادرم دچارسکته خفیف مغزی شد بطوریکه تاحدودی سمت راست بدن ایشان خصوصا دست وپای راست دچار بی حسی زیادشد. که باچندین جلسه فیزیوتراپی تاحدودی بهبودی به ایشان برگشته ولی هنوز به مانندسابق به راحتی قبل نمیتوانند راه بروند وچندقدم که برمیدارند اصراربه نشستن دارند. درضمن خیلی شکایت از گزگز کردن پاهایشان دارند .لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.
درضمن بنده درشبکه سلامت فعالیت دارم
   این را می پسندند
TOP