W3Schools W3Schools

قوس قرنیه که به آن کمان یا قوس پیری هم گفته می شود،حلقه ای کدر و بی خطر است که اغلب در افراد مسن در دور قرنیه تشکیل می شود ولی در افراد میان سال و جوان تر نیز ناشایع نیست که در این موارد به آن کمان یا قوس جوانان گفته می شود.این قوس را ناحیه ی قرنیه ای شفافی از حاشیه ی قرنیه جدا می کند. قوس قرنیه به رنگ خاکستری تا سفید است و علت ایجاد آن را رسوب کلسترول در قرنیه یا تباهی (دژنراسیون )هیالن می دانند.این قوس گاهی از بدو تولد وجود دارد.ممکن است وجود قوس مزبور ،نشان دهنده ی بالا بودن کلسترول خون باشد.


لازک و هزینه عمل لازک

جراح پلک
تمامی زمان ها +6 است. زمان اکنون 6:19 ق.ظ است.
TOP