W3Schools W3Schools

تنظیمات اکانت

بعد از انجام مراحل عضویت در سایت کاربر می تواند تنظمات مربوط به اکانت خود را تغییر و تنظیم نماید.
گام اول:
صفحه اسلی(خانه) / اکانت(سمت چپ)گام دوم:
پس از فشردن دکمه ی تنظیمات اکانت در سمت چپ به تکمیل کادرهای موجود در سمت راست می پردازید.گام سوم:
جهت پرداخت های آنلاین کد مورد نظر را جهت ورود به درگاه های پرداخت آنلاین وارد می نمایید.در انتها اطلاعات وارد شده را توسط دکمه ی ذخیره،ذخیره می نمایید.

10
  • اردیبهشت 6, 1393
  • 0 (Comment(s))
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP