W3Schools W3Schools

نحوه تائید هویت و تخصص

مراحل تائید هویت و تخصص به شرح زیر می باشد:

گام اول:
وارد صفحه پروفایل فرد مورد نظر می شویم (مثال:صفحه ی دکتر جمشید دونلو)گام دوم:
گام دوم: در قسمت دیوار صفحه،سمت چپ کنار ارسال پیام کادری مربع مانند را مشاهده می کنیم روی آن کلیک می نماییم و گزینه تائید هویت و تخصص را انتخاب می نماییم.گام سوم:
در این مرحله پنجره ای باز می شود که می توانید همزمان با تایید فرد پیام مناسبی نیز برای ایشان ارسال نمایید. همچنین می توانید بدون نوشتن پیام بر روی دکمه تایید می نمایم کلیک نمایید.

گام چهارم:
در پایان نیز پیغام مناسبی مبنی بر موفقیت تایید به شما نمایش داده می شود
14
  • اردیبهشت 21, 1393
  • 0 (Comment(s))
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP