کنترل پیام های دریافتی

در این قسمت پیام هایی که به صورت خصوصی برای شما ارسال می شود را می توانید در قسمت اکانت خود,بخش تنظیمات حریم شخصی,تب (Tab) پروفایل تنظیم نمایید:

گام اول:
صفحه اصلی(خانه) / اکانت / تنظیمات حریم خصوصیگام دوم:
با انتخاب تب پروفایل تنظمات مربوط به پروفایل شما انجام می شود.گام سوم:
در این مرحله جهت ارسال پیام خصوصی به شما می توانید,کاربرانی را تحت عنوان جامعه (تمامی کاربران سایت),فقط دوستان(دوستان شما) و هیچ کس را انتخاب نمائید.با انتخاب هر گزینه فقط همان اعضا می توانند به شما پیام خصوصی ارسال نمایند.

8
  • اردیبهشت 23, 1393
  • 0 (Comment(s))
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP