W3Schools W3Schools

هدف از آزمون

آزمون ها:

آزمون وسيله اي است عيني و استاندارد شده كه براي اندازه گيري نمونه اي از رفتار يا خصايص آدمي به كار مي رود. در اين تعريف ، مراد از عيني آن است كه روش اجرا ، نمره دادن و تعبير و تفسير نتايج آزمون براساس قواعدي معين و مشخص صورت مي گيرد و قضاوت و نظر شخصي در آنها بي تاثير است.
کارشناسان روانشناسی و سایر متخصصان علوم پزشکی در این قسمت با مطرح کردن سوالات چند گزینه ای می توانند به سایر کاربران جهت افزایش سطح آگاهی آنان کمک نمایند.
3
  • اردیبهشت 29, 1393
  • 0 (Comment(s))
Category:
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP