W3Schools W3Schools

اجرای آزمون ها

جهت برگزاری آزمون ها مراحل زیر را اجرا می نماییم.
گام اول:
صفحه ی اصلی (خانه) / آزمون ها /گام دوم:
بعد از ورود به آزمون ها در سمت چپ روی گزینه ی افزودن آزمون جدید کلیک نمائید.
.
گام سوم:
با باز شدن صفحه ی جدید شما می توانید عنوانی برای آزمون خود در قسمت عنوان،درصورت لزوم توضیحاتی برای این آزمون در قسمت توضیحات و در قسمت تصویر برای آزمون خود می توانید تصویری در نظر بگیرید.گام چهارم:
در این قسمت شما سوالات خود را در قسمت سوالات آزمون مطرح می نمائید و جواب هایتان را در قسمت جواب ها اضافه می نمائید.لازم به توضیح است دایره ی کوچک + به معنای اضافه کردن جواب،دایره ی کوچک - به معنای کم کردن جواب و تیک صحیح به معنای انتخاب گزینه ی صحیح می باشد.و می توانید سوالات دیگری اضافه نمائید و حریم شخصی خود را با اتنخاب نوع کاربران تنظیم نمائید.گام آخر:
سوال یا سوالاتی را که بدین روش طرح نموده اید از گوشه ی سمت چپ (پائین)ارسال می نمائید.
4
  • اردیبهشت 29, 1393
  • 0 (Comment(s))
Category:
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP