W3Schools W3Schools

هدف از نظرسنجی

افكار عمومی (Public opinion) یكی از جنجالی ترین موضوعات در علوم اجتماعی است كه از دو واژه Poll (نظرخواهی) و Public (عمومی، عامه) گرفته شده است.این سایت قصد دارد تا با ایجاد نظرخواهی ومعیار سنجش نظر متخصصان و سایر کاربران در مقابل رویدادهای پزشکی و سلامت جامعه بتواند نظر عموم را جلب نماید.
4
  • اردیبهشت 30, 1393
  • 0 (Comment(s))
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP