W3Schools W3Schools

ایجاد نظرسنجی

جهت ایجاد نظرسنجی مراحل زیر را اجرا می نماییم:
گام اول:
صفحه ی اصلی(خانه) / نظرسنجی هاگام دوم:
در این قسمت در گوشه ی سمت چپ دکمه ی افزودن نظرسنجی را کلیک می نمائیم.

گام سوم:
در این مرحله نظر سنجی خود را در کادر سوال مطرح می نمایید و پاسخ های مد نظر را در کادر جواب ها وارد کرده (دایره های + و ـ به معنای اضافه و کم کردن جواب ها می باشد).گام چهارم:
شما می توانید تصویری برای نظرسنجی در قسمت تصویر با Browse کردن انتخاب نمایید.و با تنظیم نمودن حریم، کاربرانی را که بتوانند نظر سنجی را ببینند انتخاب نمایید.و در قسمت امکانات اضافی شما می توانید لیست کاربرانی که بتوانند نظرسنجی را ببینند و آرائشان نمایش داده شود را فعال نمائید.گام پنجم:
در قسمت حریم شخصی نظرات، شما می توانید تعیین کنید چه کسانی در نظر سنجی شرکت نمایند.و در انتها می توانید نظر سنجی خود را ذخیره یا ارسال نمایید.(سمت چپ دکمه های ذخیره و ارسال).5
  • اردیبهشت 30, 1393
  • 0 (Comment(s))
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP