W3Schools W3Schools

ویرایش مکان روی نقشه پزشکی

بعد از ایجاد موقعیت روی نقشه پزشکی ، چنانچه قصد تغییر توضیحات ، عکس و یا محل مکان روی نقشه را داشته باشیم می توانیم با کلیک روی عنوان مکان ایجاد شده و سپس با کلیک روی منوی "مکان را ویرایش کنید" در سمت چپ صفحه ، وارد بخش ویرایش شویم.
بهتر است بعد از ایجاد مکان یک بار این کار را انجام دهیم و موقعیت مکان را روی نقشه بازبینی کنیم و از صحت و دفت مکان ایجاد شده مطمن شویم.
بعد از اعمال تغییرات در متن توضیحات یا عکس و یا موقعیت نقشه ، حتما با کلیک روی دکمه "ذخیره" تغییرات را دخیره نماییم . در غیراینصورت تغییرات اعمال نخواهد شد.
بعد از ذخیره می توان با کلیک روی "مشاهده این مکان" مکان ایجاد شده را مشاهده کرد.
16
  • مهر 22, 1393
  • 0 (Comment(s))
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP