W3Schools W3Schools

نحوه ی ویرایش صفحه

گام اول:توضیحات
ابتدا از منوی صفحه ی خانه، با انتخاب صفحه ها / فعالیت ها / مدیریت / توضیحات، وارد می شویم با انتخاب نوع دسته،نام مناسب و مرتبط برای صفحه و انتخاب نمایش صفحه اول با نتخاب دکمه ی به روز رسانی اطلاعات در قسمت توضیحات پذیرفته می شود.گام دوم:اطلاعات
با انتخاب صفحه ها / فعالیت ها / مدیریت / اطلاعات، وارد این قسمت می شویم و با وارد کردن معرفی صفحه،هدف از ایجاد صفحه و... را وارد می نمایید.گام سوم:تصویر
با انتخاب صفحه ها / فعالیت ها / مدیریت / تصویر،وارد این قسمت می شویم و با وارد کردن عکس انتخابی،عکس صفحه را انتخاب می نمایید.
گام چهارم:اجازه ها
با انتخاب صفحه ها / فعالیت ها / مدیریت / اجازه ها،با وارد شدن به این مرحله، تعیین کردن حریم خصوصی و ورود کاربران به صفحه شما توسط تنظیم کردن حریم شخصی و انتخاب کاربران(همه،دوستان،دوستان دوستان،فقط من) انجام می شود.و همچنین در قسمت دوم صفحه با تنظیم نمودن اینکه چه کاربرانی چه مباحثی را می توانند مشاهده نمایند.


گام پنجم:دعوت
با انتخاب صفحه ها / فعالیت ها / مدیریت / دعوت،در این مرحله شما می توانید از بین تمامی دوستان و یا دوستان آنلاین خود آنها را به صفحه خود دعوت نمایید.با وارد کردن نام کاربری یا ایمیل دوستان خود و نمایش نوع دوستانتان در کادر مستطیل پایین صفحه تصویر پروفایل دوستان شما ظاهر می شود و در مرحله بعد دکمه ارسال دعوت نامه رابزنید.گام ششم:آدرس
با انتخاب صفحه ها / فعالیت ها / مدیریت / آدرس،در این مرحله شما می توانید با وارد کردن آدرس صفحه خود درادامهwww.tebbook.com/pages/شماره صفحه،دکمه ی چک کردن آدرس صفحه انتخاب نموده و با ظاهر شدن جعبه پیام به روز رسانی آدرس انجام شده است.گام هفتم:مدیران
با انتخاب صفحه ها / فعالیت ها / مدیریت / مدیران،در این مرحله شما می توانید با وارد کردن نام دوستان خود و با انتخاب دکمه به روز رسانی نام و تصویر پروفایل دوست خود را در کادر سمت راست به عنوان مدیر و مدیران صفحه انتخابی انتخاب نمایید.گام هشتم:منوها
با انتخاب صفحه ها / فعالیت ها / مدیریت / منوها،در این مرحله شما می توانید با افزودن منو جدید (لینک سمت راست)وارد صفحه ی جدیدی شوید که با انتخاب عنوان،بلوک،عنوان منو،آدرس وانتخاب آیکون از طریق دکمه choose file و وارد کردن محتویات منو ودر نهایت با دکمه ارسال اطلاعات را وارد می نمایید.دقت کنید جهت وارد کردن آدرسwww.tebbook.com/pages/32/name به جای name هر نام مرتبط با صفحه می توانید انتخاب نمایید.

19
  • فروردین 31, 1393
  • 0 (Comment(s))
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP