W3Schools W3Schools

معرفی منوهای صفحه

صفحه ها برای دسته بندی موضوعی مطالب و دسترسی آسان به ان می باشد. وقتی از صفحه ها استفاده می کنیم که قصد داریم در خصوص موضوعی مطالب زیاد و در زمانهای مختلف ارسال نماییم.حال جهت معرفی منوهای صفحه به این ترتیب اقدام می نمایید:
گام اول:
ابتدا وارد صفحه ی مورد نظر خود شوید،سپس در سمت راست صفحه منویی با عناوین دیوار نظرات / اطلاعات / وبلاگ ها / رویدادها / بحث ها / صوت / تصاویر/ ویدئوها را ملاحظه می نمایید.گام دوم:دیوار نظرات
در قسمت دیوار نظرات مطالب خود را می توانید ارسال نمایید،ازتصویر هم در این قسمت می توانید با انتخاب دکمه تصویرو معرفی لینک با انتخاب دکمه لینک استفاده نمایید.گام سوم:اطلاعات
در این قسمت می توانید صفحه خود را معرفی نمایید.و توضیحات کامل را درباره صفحه و هدف از ایجاد صفحه را بیان نماید.گام چهارم:وبلاگ ها
جهت دسته بندی و مدیریت مطالب می توانید با انتخاب دکمه ی نوشتن وبلاگ جدید مطالب خود را در این قسمت ارسال کنید.گام پنجم:رویدادها
همچنین برای معرفی همایش های تخصصی و کنگره های پزشکی در قسمت رویدادها با دکمه ی افزودن رویدادها می توانید به معرفی بپردازید.گام ششم:بحث ها
در منو بحث ها می توانید موضوعی را با دوستان و متخصصان از طریق دکمه ی پست بحث جدید به بحث بپردازید.گام هفتم:صوت
در منو صوت می توانید صوتی را از طریق بارگذاری صوت جدید ارسال نمایید.گام هشتم:تصویر
در ادامه در منو تصویر می توانید از طریق دکمه ی آپلود جدید تصویر،تصویری را به اشتراک بگذارید.گام نهم:ویدئوها
ودر پایان در قسمت ویدئوها می توانید ویدئو های مرتبط با جامه ی پزشکی را از طریق دکمه ی اشتراک / آپلود ویدئو به اشتراک بگذارید.

23
  • اردیبهشت 2, 1393
  • 0 (Comment(s))
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP