141243
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
  , و  این را می پسندند
دکتر زهرا عباس زاده
باتشکراززحمتی که کشیدید، مطرح کردن رژیم غذائی بدون درنظرگرفتن سن ، جنس،بیماریها،داروهای مصرفی و...همچون تیری درتاریکی است که شاید مفیدباشد،شاید مضرباشد وشاید اصلا موثرنباشد چون هدف ازرژیم غذائی فقط کاهش وزن نیست بلکه رسیدن به وزن سلامت، اجتناب از عوارض رژیم های خودسرانه (عوارض کوتاه مدت ودرازمدت) و تغییرعادات غذائی است بصورتیکه فرد رژیم گیرنده پس ازطی دوره کامل رژیم خود، قادرباشد سالهای سال وزن ایده آل راحفظ کند.
 • تیر 26, 1395
 • ·
 • می پسندم
پاسخ گوی سایت
با تشکر از توجه شما. نظر شما در کانال ارسال شد.
https://telegram.me/tebbook/2740
 • تیر 26, 1395
 • ·
 • می پسندم
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
سیده اکرم حسینی
فکر نکنم دیگه کسی دنبال چاقی باشه .
 • خرداد 17, 1395
 • ·
 • می پسندم
دکتر زهرا عباس زاده
وزن ایده آل یا همان وزن سلامت برای همه ضروریست وکم نیستند کسانی که از وزن بسیارپائینی نسبت به سن وقدشان ناراضی هستند.
 • خرداد 18, 1395
 • ·
 • می پسندم
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
رژیم غذایی و تناسب اندام
دکتر مازیار فریدی جراح
نمایش بیشتر
TOP