W3Schools W3Schools

روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
اکبر  انصاری

با سلام وعرض ادب


 برخی می گویند دم کرده نعناع با کاهو برای کسانی که اضطراب دارند مفید می باشد لطفا  در این رابط اعلام نظر فرمایید.

  • بهمن 25, 1395
  • ·
  • می پسندم
علیرضا سلطانی پور

اگر هدف از خلقتمان را درک کنیم وباور کنیم که دنیا با تمام مسائل وارزشها و...فانی است وباقی چیز دیگر وجای دیگر است آنگاه استرسها ونگرانیها کمی ها وکاستی ها و.....بی ارزش شده ودر زندگی جایگاهی ومحل از اعراب نخواهند داشت.

  • اسفند 4, 1395
  • ·
  • می پسندم
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
روان شناسی و روانپزشکی
با این تست افسردگی خود را محک زنید
در این پرسشنامه 21 سوال مطرح و هر سوال از چهار عبارت تشکیل شده است. هر یک از این عبارت ها در هر سوال بیان کننده حالتی از شخص است که باید عبارت های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید. سپس در هر گروه، عبارتی را بهتر از همه، طرز احساس کنونی شما را بیان می کند.سعی کنید عبارتی که ممکن است بیشتر درباره شما صادق باشد را انتخاب کنید.
لازم به ذکر است که این آزمون مخصوص افراد بالای 16 سال استفاده می شود.
روان شناسی و روانپزشکی
نمایش بیشتر
TOP