W3Schools W3Schools

بیماری ام اس

مرداد 16, 1394 از
آزمون شماره 4
1. علائم مهم و اولیه بیماری ام اس کدامند؟
2. چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری ام اس قرار دارند؟
3. کدام گروه بیشتر در معرض بیماری ام اس قرار دارند
4. بیماری ام اس در چه سالی کشف شد
5. آیابیماری MS ارثی است؟
TOP