W3Schools W3Schools

سوالات تاریخی

مرداد 16, 1394 از
آزمون ششم معلومات تاریخی شما خوبه ؟
1. اولین شبکه راددیو در چه سالی تاسیس شد؟
2. نخستین پرچم متعلق به کدام ملت بوده است؟
3. اولین تمبر جهان در کدام کشور به چاپ رسید؟
4. اولین مردمانی که زغال سنگ رو کشف کردند چه کسا
5. کدام پادشاه ایرانی اورشلیم را تسخیر کرد؟
6. نارین قلعه در چه شهری است؟
TOP