کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

فاطمه خلیلی

ساکن تهران, ایران ·
توضییح در مورد تخصص و مدارک
دانشجو کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرسها و راه های تماس
nedakhalili1370@yahoo.com
TOP