کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

فاطمه خلیلی

ساکن تهران, ایران ·
عنوان رشته یا تخصص
مامایی
توضییح در مورد تخصص و مدارک
دانشجو کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
میزان تحصیلات
دانشجو
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
در زمینه مامایی و بیماری های زنان
نوع فعالیت
سایر رشته های پزشکی(مامایی،مشاوره ،پرستاری و ...)
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
روش های درمانی مورد استفاده
دارویی و مشاوره
آدرسها و راه های تماس
nedakhalili1370@yahoo.com
تالیفات و مقالات
تالیف کتاب مراقبت از کودک
TOP