کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

فرزانه سرادار قندچى

ساکن تهران, ایران ·
عنوان رشته یا تخصص
ماماىى
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
مطب شخصى
نوع فعالیت
سایر رشته های پزشکی(مامایی،مشاوره ،پرستاری و ...)
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
آبستنش ماماىى دوره مربىگرى آمادگی باردار و زايمان
بیماریهایی که تمایل دارید در مورد ان اطلاعات کسب نمایید
بيارىهاى زنانه وزاىمان
طب سنتى وهمىوپاتى وماساژ درمانى
TOP